– Ja, det är ett problem med en grupp barn och ungdomar som befinner sig utanför bibliotekslokalen men också inne i bland. För personalen innebär det oro för vad som kan hända när de leker där. Framförallt finns en rädsla för att barnen och ungdomarna ska skada sig, säger Christer Lordh, kultur- och bildningschef, Finspångs kommun.

– Vi måste så klart möta problemet på något sätt. Som det är nu är det de anställda som ser till att det blir lugnt, de är ju de enda vuxna på plats, tillägger han.

Bibliotekschef Elisabeth Cserhalmi, bekräftar att det stundtals kan bli väldigt påfrestande när entréhallen blir en "lekplats".

– Vi skulle önska att barnen i stället kommer med målsman och deltar i våra aktviteter. Vi kan ju inte riktigt ägna oss åt barnpassning. Det är viktigt att deras vuxna finns där, säger hon.

Det var i slutet av mars som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion vid Finspång bibliotek. Och en av bristerna som nu finns protokollförd är således problemet med "besökare som inte rättar sig efter era ordningsregler" Arbetsgivaren måste nu ta fram en handlingsplan med bland annat instruktioner för hur personalen ska agera och vilket stöd som finns.

Arbetsmiljöverket påpekade även att de ergonomiska förutsättningarna måste bli bättre för personalen. Brister som även påverkar städningen. "Ni lyfter och förflyttar stora mängder böcker. I vissa fall dras/lyfts bokvagnar över trösklar. Många av era lokaler är fulla av material och böcker på såväl skrivbord som golv , vilket också medför problem att utföra städning".

– Ja logistiskt kan det var ett problem, böcker ska in och ut och det blir trångt, vilket påverkar städningen, säger Christer Lordh.

Vilka hjälpmedel har personalen när det gäller tunga lyft?

– Vi har hissar och vagnar, men vagnarna blir svåra att använda när det finns trösklar. Vi hade redan innan inspektionen påbörjat ett arbete med att försöka förbättra på den här punkten. Nu fortsätter vi med det, säger Christer Lordh.

Det tredje påpekandet som Arbetsmiljöverket gjort avser ensamarbete på biblioteksfilialerna. Här saknas en riskbedömning för arbetsbelastning, hot och våld.

– Det är mest en formalisering och till för att förbygga. Just risker med ensamarbete är ständigt ett resonemang som vi för i vår verksamhet, säger Christer Lord.