– Ja, ärendet behandlades snabbt av bygg- och miljönämnden och det är vi mycket tacksamma för, säger Bertil Senestad, tillförordnad enhetschef hos Finspångs kommun

Förutom gamla polishuset, har Finspång även ett evakueringsboende hos Finspångs golfklubb och ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Lillängsskolan.

Hur många flyktingbarn kan bo i polishuset?

Artikelbild

| Nöjd med situationjen. Bertil Senestad, enhetschef hos Finspångs kommun, är just nu nöjd med boendesituationen för ensamkommande flyktingbarn.

– Vi har plats för 28 boende och just nu har de tio första flyttat in. Därav sex pojkar från ett mindre boende på Nyhem, en från ett annat boende samt tre från Lillängsskolans boende, där det har varit överfullt senaste tiden med 29 boende på 26 platser.

– Men nu plötsligt är situationen mycket lugnare och vi har nu förberett för fler ensamkommande flyktingbarn, tack vare iordningsställandet av gamla polishusets lokaler. Nu är vi i fas och nu har vi kommit ifatt efterfrågan på nya boendeplatser. Och vi har alltså ytterligare platser som står tomma, om vi får fler anvisningar från Migrationsverket på ensamkommande flyktingbarn, vilket vi räknar med att få.

– Något som vi dessutom är skyldiga att ställa upp på, enligt gällande lagstiftning. Jag kan också nämna att vi nu rekryterat två nya enhetschefer, som successivt tar över chefsrollen när det gäller både Lillängsskolan och gamla polishuset.

Den här situationen med lediga platser för eventuellt ytterligare behov, måste du vara nöjd med?

– Ja, verkligen och jag känner att det är många som bidragit till den positiva situation som vi nu har för vårt mottagande av flyktingar. En tacksamhet som inkluderar alla i Finspångs kommun, såväl entreprenörer som kommunpersonal, volontärer och allmänheten, som alla bidragit sitt strå till stacken. Och skolan inte minst, som ställt upp på ett föredömligt sätt, precis som Nif, det vill säga Närsjukvården i Finspång.

Hur länge har ni tillgång till evakueringsboendet hos Finspångs golfklubb?

Hur länge har ni tillgång till evakueringsboendet hos Finspångs golfklubb?

– Fram till den 15 april, men sedan måste Migrationsverket hitta en annan lösning förde 45 som bor där. Här kan jag nämna att vi även fått igång skolundervisning för barnen som bor där. Något vi ordnat själva med hjälp av vår egen personal. Och vi har även igång utbildning för vuxna på det här boendet, via studieförbund, eftersom varken barn eller vuxna egentligen har rätt till vanlig skolundervisning när man bor på evakueringsboenden.

Tilläggas kan att det redan finns beslut på att det gamla polishuset ska rivas, när det blir dags att börja bygga nya Vårdcentrum på tomten bredvid. Men den byggstarten lär inte bli aktuell före år 2017.