Bostadsbristen i landet är ett växande problem. Men att samma bekymmer råder i insektsvärlden är inte lika känt.

– Det har varit bostadsbrist i ett antal år. Det är först nu man ser resultatet av färre insekter och sämre pollinering, säger Göran Andersson i Naturskyddsföreningen i Finspång.

Han ingår i en av föreningens grupper som vid flera tillfällen träffats i Lars Hildings hobbyrum för att försöka råda bot på problemen.

Artikelbild

| Vass. Margareta Lennartsson kapar vass som används till byggandet av bostäderna.

– Vi har använt vedträ, sjövass och kottar för att bygga hus till insekterna, framförallt vildbin och humlor. Humlor kan vara flera insekter i ett bo, medan vildbin bara är en insekt i varje bo, säger Lars Hilding.

Det finns flera anledningar till att insekterna har svårt att hitta bostad.

– De röjer för bra i skogar och buskar, det är ont om gamla träd och vindfällen. Naturskog finns bara i reservat, säger Lennart Lennartsson.

Men nu ska de nybyggda husen placeras på olika platser i kommunen som Trumslagartorpet, Lotorp, Grytgöl, Finspång och Holmsjöhultängen. Det är första gången Naturskyddsföreningen i Finspång gör en sån här satsning.

Artikelbild

| Arbetar. Göran Andersson arbetar med en ny bostad till insekterna.

– Målet är att vi ska få hyresgäster, betonar Margareta Lennartsson.

– De betalar hyra genom pollinering. Är det brist i pollinering märks det av på grödor och frukt, säger Göran Andersson.

Artikelbild

| Borrar. Lennart Lennartsson borrar i trä, som ska bli bostäder för djuren.

Ett tiotal medlemmar har deltagit.

– Det har varit skitkul. Jag hade aldrig kommit på det här själv. Hoppas det kan göra nytta för insekterna, konstaterar Maria Karlsson.