Pensionsgruppen leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och har som uppdrag att värna om och utveckla pensionssystemet. Efter att Tomas Eneroth lämnade gruppen i samband med sin nya ministerpost ska Teresa Carvalho företräda Socialdemokraterna i gruppen.

– Vi har den här blocköverskridande överenskommelsen i och med att pensionerna är så pass stort och viktigt och vi vill inte att pensionssystemet som sådant riskeras var fjärde år i samband med val. Vi följer utvecklingen i pensionssystemet och tanken är att vi ska kunna ta initiativ till förändringar och justera systemet så att det blir bättre. Även om vi har en grund vi vilar på så kan jag direkt, utan att ha hunnit blivit ordentligt varm i kläderna, se att det finns flera saker som behöver göras. Inte minst för att få fler hållbara och jämställda pensioner, säger Teresa Carvalho.

Det finns idag stora skillnader mellan vad kvinnor och män får i pension. Detta beror enligt Carvalho ofta på att kvinnor går ner i arbetstid och står för en större del av arbetet hemma.

– Vi ser att det stora glappet på arbetsmarknaden ökar ännu mer när man går i pension. En del som man kan se är att tjänstepensionen ytterligare spär på det här gapet. Det här är något som man behöver titta på, vad man kan göra för att justera så att ojämställdheten dämpas samtidigt som vi måste se till att skapa ett mer jämställt arbetsliv, det är där grunden finns.

Förutom detta vill Teresa Carvalho se över premiepensionssystemet.

– Det har varit något år av ganska rejäla skandaler inom premiepensionerna som är helt oacceptabla och jag tycker det är helt uppenbart att premiepensionssystemet behöver renoveras. Man ska inte behöva vara finansexpert för att kunna känna trygghet med var ens pensionspengar hamnar. Pensionssystemet är en grundläggande del av välfärden och då ska det också vara en trygghet för alla. Den tryggheten har äventyrats och den behöver vi se till att återskapa. Exakt vad mer som kommer att göras får vi återkomma till.

– Jag hoppas att vi får igenom en del förändringar. I den här typen av arbetsgrupp så är det ett givande och tagande där vi behöver komma överens och den delen tilltalar mig också. Jag skulle vilja påstå att det här är Sveriges kanske viktigaste blocköverskridande samarbete så det är en stor ära att få det här ansvaret.